Conferința anuală a Rețelei Românești pentru Studii de Migrație (RoMig)

From source to destination: new challenges of migration in Central and Eastern Europe

Timişoara, 11 – 12 Septembrie 2018

 

Organizatori: RoMig – Reţeaua Românească pentru Studii de Migraţie, Facultatea de Sociologie și Psihologie și Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara

 

În ultimele decenii, statele din Europa Centrală și de Est au fost puternic marcate de migrație. Istoria lor recentă ca state de emigrare arată că acestea au trecut prin diferite etape, de la surse de emigrare în masă în unele cazuri, la spații de revenire, tranzit și imigrare. Aceste evoluții rapide și complexe proiectează statele central și est-europene ca noi puncte strategice de cercetare, în calitate de state de origine, de tranzit și destinație, care favorizează rediscutarea unor întrebări fundamentale în studiile de migrație. În acest context, scopul nostru este de a explora statutul actual și evoluțiile migrației în perspectivă comparativă.

Cercetători, studenți și practicieni care lucrează în domeniul migrației și integrării sociale sunt încurajați să prezinte lucrări pe următoarele teme: migrație și schimbare socială, migrație și dezvoltare, diaspora și remitențe, migrație și transnaționalosm în state din Europa Centrală și Est, migrație și familie, politici de migrație și practici instituționale în noile state de destinație, revenire și circularitate în migrația din Europa de Est, imigrare și integrarea imigranților în „Noua Europă”, relația dintre migrația internă și externă, surse de date și utilizarea lor în  studiul migrației, migrație si piețe ale muncii în state în curs de dezvoltare, refugiați în Europa Centrală și de Est etc.

Rezumatele de maximum 250 de cuvinte pot fi încărcate pe adresa http://romig.ro/submissions-2018, până pe data de 15 iunie.

Putem accepta cel mult 40 de propuneri. Deciziile privind participarea vor fi comunicate înainte de 30 iunie.

Nu există taxă de înscriere sau de participare, dar organizatorii nu acoperă cheltuieli pentru transport, cazare sau masă.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați: www.romig.ro

Alte noutăți

Atelier de lectură, 12 iunie, ora 10

ATELIER DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

Susținere teză de abilitare – candidat Mălina Voicu

Susţinerea tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare Numele candidatului: Voicu Mălina Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Sociologie Instituţia unde candidatul este titular: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română...

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: iccv@iccv.ro / secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61