ATELIERUL DE ETICĂ ÎN CERCETARE

Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV

Organizare: Laura Tufă & Alexandra Gheondea-Eladi

 

Descriere:

Atelierul de etică în cercetare își propune să abordeze în regim participativ o serie de probleme etice din procesul cercetării.

Colegii sunt invitati să reflecteze asupra aspectelor etice ale orientărilor teoretice utilizate, designului metodologic, producerii/ colectării datelor, strategiilor de analiză a datelor, precum și ale relațiilor cu participanții/subiecții unei cercetări, produselor cercetării realizate prin publicarea și diseminarea rezultatelor și altele. Discutiile nu isi propun un normativism etic, ci o formă participativă de reflecție. Scopul final al discuțiilor este rafinarea procesului de cercetare.

Desfășurare:

La aceste discuții poate participa orice cercetător din ICCV sau invitați din afara Institutului.

Organizatorii vor trimite apeluri înscrierea prezentărilor o dată la 3 luni.

Apel pentru prezentări:

Sunteți invitați să transmiteți propuneri pentru prezentări în cadrul  a trei secțiuni diferite ale Atelierului de etica în cercetare al ICCV:

 1. Teme etice la alegere
 2. Teme etice propuse
 3. Alte propuneri (seminarii, cursuri, mobilități, invitati, etc.)

 

 1. În secțiunea de teme la alegere, sunteți invitați să propuneți orice temă de natură etică ați întâlnit în practica cercetării proprii. Sunt acceptate atât prezentări care abordează dileme etice pentru care nu a fost găsită o rezolvare în practică sau întrebări de natură etică ce privesc cercetarea socială, cât și prezentări pe probleme deja consacrate sau cu soluții propuse cunoscute, ce urmăresc diseminarea bunelor practici. Sunt, de asemenea, binevenite propuneri de prezentări care reclamă practici cu risc eticși propun fie soluții constructive, fie reflecții în vederea propunerii de soluții.

 

 1. Prezentările din secțiunea de teme propuse pot aborda următoarele teme:
 • Legislația privind protecția datelor personale și măsuri necesare pentru nevoile instituționale ale ICCV privind etica cercetării
 • Orientări teoretice în etica: deontologie, consecințialism, relativism etic și holism.
 • Criterii formale și criterii informale în evaluarea etică a cercetării (riscurile birocratizării eticii în cercetare, tokenism)
 • Comisiile de etică în cercetare: beneficii și limite
 • Consimțământul informat ca moment vs. ca proces
 • Strategii pentru asigurarea anonimității și confidențialității (în colectarea datelor, în analiză, diseminare și ulterior în accesul public la datele cercetării)
 • Etică în cercetarea din științele sociale vs. Etică în cercetarea medicală
 • Principii etice de bază în cercetarea socială, suprapunerea și ierarhizarea lor în contexte specifice de cercetare (ex. minimising harm vs. maximising benefit)
 • Relațiile de putere și implicațiile lor etice, etica relațională
 • Vulnerabilitatea cercetătorilor si relațiile din echipele de cercetare
 • Implicarea participanților în cercetare: limite și beneficii
 • Dileme etice în selecția participanților
 • Transparența în raportarea metodologiei de cercetare
 • Responsabilitatea cercetătorului în diseminarea rezultatelor (relatia cu diferite audiente/ publicuri; proprietatea asupra ideilor)
 • Bune practici in etica in cercetare. Exemple, studii de caz și transferabilitatea bunelor practici.
 • Etica în cercetarea online(pe internet)

 

 1. Pentru secțiunea alte propuneri legate de etica cercetării, prezentările pot lua forme diferite în functie de gradul de implicare al publicului și de structura prezentării (seminarii, cursuri, ateliere). Pot fi propuși invitați sau participarea la programe de dezvoltare, precum mobilități sau participarea la conferinte pe teme de etica cercetării, etc.

 

Propunerile pentru anul 2018 pot fi trimise pana pe 25.iunie la:

alexandra.gheondea@googlemail.comsau laura.tufa@gmail.com.

Pentru înscriere este necesară trimiterea titlului și datei prezentării.

 

Resurse:

Pentru cei interesati, enumerăm mai jos o lista cu resurse ce pot fi consultate.

Lista este orientativă, așteptăm propuneri de alte resurse utile, propriile cercetări cu implicatii etice

Resurse online:

http://www.researchethicsmeasures.org/

 

Resurse bibliografice:

British Sociological Association, 2002. Statement of Ethical Practice of the British Sociological Association. , p.15. Available at: http://www.britsoc.co.uk/media/27107/StatementofEthicalPractice.pdf?1436449575499 .

University of Bucharest, 2011. Carta Universitară, Available at: http://www.unibuc.ro/n/despre/docs/2012/mai/02_21_54_11Carta_Universitatii_din_Bucuresti.pdf.

Social Research Association, 2003. Ethical Guidelines, London. Available at: http://the-sra.org.uk/wp-content/uploads/ethics03.pdf.

Cherecheş, R. et al., 2011. Informal Payments in the health care system – research, media and policy. Transylvanian Review of Administrative Studies, E/February(32), pp.5–14.

Elger, B.S. & Harding, T.W., 2005. Avoidable breaches of confidentiality: a study among students of medicine and of law. Medical Education, 39(3), pp.333–337. Available at: http://10.0.4.87/j.1365-2929.2005.02097.x.

Duggan, P.S. et al., 2006. The moral nature of patient-centeredness: Is it „just the right thing to do{’’}? PATIENT EDUCATION AND COUNSELING, 62(2), pp.271–276.

Heumann, M. et al., 2013. The World of Whistleblowing. Public Integrity, 16(1), pp.25–52. Available at: http://10.0.10.193/PIN1099-9922160102.

American Psychological Association, 2015. Press Release and Recommended Actions: Independent Review Cites Collusion Among APA Individuals and Defense Department Officials in Policy on Interrogation Techniques. Press Reseases of the American Psychological Association. Available at: http://www.apa.org/news/press/releases/2015/07/independent-review-release.aspx.

Blightman, K., Griffiths, S.E. & Danbury, C., 2014. Patient confidentiality: when can a breach be justified? Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 14(2), pp.52–56. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=94997816&site=ehost-live.

Hall, D.E. et al., 2015. Using the IRB Researcher Assessment Tool to Guide Quality Improvement. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(5), pp.460–469.

Buetow, S., 1998. The scope for the involvement of patients in their consultations with health professionals: rights, responsibilities and preferences of patients. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, 24(4), pp.243–247.

Jansen, L.A. & Ross, L.F., 2000. Patient confidentiality and the surrogate’s right to know. JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS, 28(2), pp.137–143.

Hiriscau, I. et al., 2014. A right to confidentiality or a duty to disclose? Ethical guidance for conducting prevention research with children and adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(6), pp.409–416. Available at: http://10.0.3.239/s00787-014-0526-y.

Davis, J.K., 2003. Self-Experimentation. Accountability in Research, 10(3), pp.175–187. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/714906095.

Hiriscau, I.E. et al., 2013. Ethical Issues In Research With Minors. Orientation By Codes And Many Open Questions. Revista Romana de Bioetica, 11(3), pp.21–31. Available at: http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica/article/view/658 [Accessed February 16, 2017].

Singh, S. & Wassenaar, D.R., 2016. Contextualizing the role of the gatekeeper in social science research. South African Journal of Bioethics and Law, 9(1), pp.42–46.

Kraus, R., 2008. You Must Participate: Violating Research Ethical Principles Through Role-Play. College Teaching, 56(3), pp.131–136. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=33648945&site=ehost-live.

emerald, elke & Carpenter, L., 2015. Vulnerability and Emotions in Research. Qualitative Inquiry, 21(8), pp.741–750. Available at: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077800414566688 [Accessed February 15, 2017].

Sawyer, S. & Prescott, D., 2011. Boundaries and Dual Relationships. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23(3), pp.365–380.

Coker, R. & McKee, M., 2001. Ethical approval for health research in central and eastern Europe: an international survey. Clinical Medicine, 1(3), pp.197–199. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11446614.

Ittenbach, R.. et al., 2015. Readability and understanding of informed consent among participants with low incomes: A preliminary report. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(5), pp.444–448.

Emanuel, E.J., Wendler, D. & Grady, C., 2008. An Ethical Framework for Biomedical Research. In E. J. Emanuel et al., eds. The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. New York: Oxfor University Press, pp. 123–135.

Bull, S., Roberts, N. & Parker, M., 2015. Views of Ethical Best Practices in Sharing Individual-Level Data From Medical and Public Health Research: A Systematic Scoping Review . Journal of Empirical Research on Human Research Ethics , 10(3), pp.225–238. Available at: http://jre.sagepub.com/content/10/3/225.abstract.

Ittenbach, R.F. et al., 2015. Readability and understanding of informed consent among participants with low incomes: A preliminary report. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(5), pp.444–448.

Sieber, J.E., 2012. Witnesses to Research Wrongdoing. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 7(5), pp.3–14.

Underhill, K., 2014. Legal and Ethical Values in the Resolution of Research-Related Disputes: How Can IRBs Respond to Participant Complaints? Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 9(1), pp.71–82. Available at: http://jre.sagepub.com/content/9/1/71.abstract.

Agre, P. et al., 2003. Improving Informed Consent: The Medium Is Not the Message. IRB: Ethics & Human Research, 25(5), pp.S11–S19. Available at: http://www.jstor.org/stable/3564117.

Widdershoven, G.A.M. & Verheggen, W.S.., 1999. Improving Informed Consent by Implementing Shared Decision Making in Healthcare. Ethics and Human Research, 21(4), pp.1–5.

Guillemin, M. et al., 2010. Resources Employed by Health Researchers to Ensure Ethical Research Practice. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics: An International Journal, 5(2), pp.21–34. Available at: http://www.jstor.org/stable/10.1525/jer.2010.5.2.21.

Brummel, B.J. et al., 2010. Development of Role-Play Scenarios for Teaching Responsible Conduct of Research. Science & Engineering Ethics, 16(3), pp.573–589. Available at: http://10.0.3.239/s11948-010-9221-7.

Watson, D., 2015. Research ethics and integrity for social scientists. International Journal of Research and Method in Education, 38(3), pp.335–336.

Gurzawska, A., 2015. Ethics assessment in different fields: Social Sciences. Report for the “Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation SATORI” project, Twente.

Mijaljica, G., 2014. Medical Ethics, Bioethics and Research Ethics Education Perspectives in South East Europe in Graduate Medical Education. Science & Engineering Ethics, 20(1), pp.237–247. Available at: http://10.0.3.239/s11948-013-9432-9.

Wassenaar, D.R. & Mamotte, N., 2012. Ethical Issues and Ethics Reviews in Social Science Research. In The Oxford Handbook of International Psychological Ethics. Oxford Handbooks Online.

Gheondea-Eladi, A., 2017. Health Research Ethics: Between Ethics Codes and Culture. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, p.1556264617717162. Available at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1556264617717162.

Hughes, J. & Sheehan, M., 2010. European Textbook on Ethics in Research. Available at: http://ec.europa.eu/research/research-eu [Accessed February 16, 2017].

Directorate-General for Research and Innovation of the European Commission, 2013. Ethics for researchers. Facilitating Research Excellence in FP7,

Guillemin, M. & Gillam, L., 2004. Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research. Qualitative Inquiry, 10(2), pp.261–280. Available at: http://qix.sagepub.com/content/10/2/261.abstract.

Institute of Sociology of the Romanian Academy, 2012. Codul de Etica, Deontologie si Integritate Profesionala al Cercetatorilor. Available at: http://www.insoc.ro/institut/cod_etica.php [Accessed November 9, 2016].

University of Bucharest, 2014. Codul de Etică al Universității din București. Available at: http://www.unibuc.ro/n/despre/Codul_de_etica_al_Universitatii_din_Bucuresti.php [Accessed July 8, 2015].

Wikler, D., 2010. Ethics in Health Research. Encuentro, XLII(86), pp.55–66.

Rowan, J., 2000. Research ethics. International Journal of Psychotherapy, 5(2), pp.103–111. Available at: http://search.proquest.com/docview/212074201?accountid=15533.

Guest, S., 1997. Compensation for subjects of medical research: The moral rights of patients and the power of research ethics committees. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, 23(3), pp.181–185.

Vainio, A., 2013. Beyond research ethics: anonymity as “ontology”, “analysis” and “independence.” Qualitative Research , 13(6), pp.685–698. Available at: http://qrj.sagepub.com/content/13/6/685.abstract.

Tallacchini, M., 2009. Governing by Values. EU Ethics: Soft Tool, Hard Effects. Minerva, 47(3), pp.281–306. Available at: http://www.jstor.org/stable/41821499.

Societatea Sociologilor din România, 2013. Codul de Etică al Societății Sociologilor din România. Available at: http://societateasociologilor.ro/despre-ssr/codul-de-etica-al-ssr-proiect [Accessed July 8, 2015].

Perez-Carceles, M.D. et al., 2007. Elderly patients also have rights. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, 33(12), pp.712–716.

Brannan, S. et al., 2015. THE SUPREME COURT MAKES IT CLEAR THAT WHEN IT COMES TO INFORMED CONSENT, PATIENTS HAVE A RIGHT TO KNOW. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, 41(5), pp.429–430.

Strandby Thomsen, K., 2000. Project Romania: education in ethics and elaboration of guidelines for ethics in nursing for Romanian nurses. Nursing Ethics, 7(1), pp.66–78. Available at: http://search.proquest.com/docview/201344892?accountid=15533.

Gintis, H., 2006. Behavioral ethics meets natural justice. Politics, Philosophy & Economics, 5(1), pp.5–32. Available at: http://ppe.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1470594X06060617 [Accessed January 24, 2014].

American Sociological Association, 1999. Code of Ethics. Policies and Procedures of the ASA Committee on Professional Ethics, Washington, D.C.

Richardson, S. & McMullan, M., 2007. Research Ethics in the UK: What Can Sociology learn from Health? Sociology2, 41(6), pp.1115–1132.

Mamotte, N. & Wassenaar, D.R., 2009. Ethics Review in a Developing Country: A Survey of South African Social Scientists’ Experiences. Journal of Empirical Research in Human Research Ethics, 4(4), pp.69–78.

Research Institute for Quality of Life of the Romanian Academy, 2012. Codul de Etica, Deontologie si Integritate Profesionala al Cercetatorilor. Available at: http://www.iccv.ro/sites/default/files/Codul de etica al cercetatorilor din ICCV.pdf [Accessed November 9, 2016].

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Consiliul Național de Etică, 2007. Codul General de Etică în Cercetarea Științifică. , p.10. Available at: http://www.academiaromana.ro/consiliuCercetare/pag_consCoord_act.htm [Accessed July 8, 2015].

Haiduc, I., 2012. Etica Cercetării Științifice. , p.35. Available at: http://www.acad.ro/com2012/doc/30712AdunareGenerala.pdf.

Gandevia, S.C., 2014. Self-experimentation, ethics and efficacy. Monash Bioethics Review, 24(2), pp.S43–S48. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/BF03351434.

Paoletti, I., 2014. Ethics and the Social Dimension of Research Activities. Human Studies, 37(2), pp.257–277. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s10746-013-9299-4.

International Sociological Association, 2001. Code of Ethics. Available at: http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm [Accessed February 8, 2015].

Strohmetz, D.B., 1992. The Use of Role-Play in Teaching Research Ethics: A Validation Study. Teaching of Psychology, 19(2), p.106. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=6381302&site=ehost-live.

Research Ethics Committee of the University of Bucharest, 2016. Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Etica a Cercetarii, Bucharest. Available at: http://cometc.unibuc.ro/downloads/regulament-cec.pdf.

Ministerul Sănătății, 2015. Ordinul nr. 145/2015 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor, Available at: http://lege5.ro/Gratuit/gu3tcobsg4/ordinul-nr-145-2015-pentru-aprobarea-componentei-si-a-atributiilor-consiliului-de-etica-ce-functioneaza-in-cadrul-spitalelor.

Iorga, M., 2011. Ethics by all means: thinking ethics through university courses. Studia UBB Philosophia, 56(3), pp.173–182.

University of Bucharest, 2012. Regulamentul de Funcționare al Comisiei de Etică a Universității din București. Available at: http://www.unibuc.ro/n/organizare/docs/2012/iul/30_10_43_26Regulament_organizare_si_functionare.pdf [Accessed July 8, 2015].

Mamotte, N. & Wassenaar, D.R., 2009. Ethics Review in a Developing Country: A Survey of South African Social Scientists’ Experiences. Journal of Empirical Research in Human Research Ethics, 4(4), pp.69–78.

Ellis, C., 2007. Telling Secrets, Revealing Lives. Relational Ethics in Research with Intimate Others. Qualitative Inquiry, 13(1), pp.3–29.

Codreanu, A. & Maccuish, D.A., 2013. TEACHING MILITARY ETHICS IN THE ROMANIAN MILITARY EDUCATION ESTABLISHMENTS. Journal of Defense Resources Management, 4(2), pp.109–122. Available at: http://search.proquest.com/docview/1492205182?accountid=15533.

Gheondea-Eladi, A., 2017. Health Research Ethics: Between Ethics Codes and Culture. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 12(4).

Lahman, M.K.E. et al., 2011. Culturally responsive relational reflexive ethics in research: the three rs. Quality and Quantity, 45, pp.1397–1414.

Pisoschi, A., Vintilă, V. & Popescu, I., 2006. Analiza Diagnostic a Sistemului Cercetare Dezvoltare Inovare. Etica în cercetare, Available at: http://www.strategie-cdi.ro/spice/admin/UserFiles/File/raportare_04_iulie_2007/L3-7 -Etica.pdf.

Universitatea de Medicinină și Farmacie Târgu Mureș, 2013. Regulamentul Comisiei de Etică a Cercetării Științifice. UMFTGM-REG-74 Editia 2, p.12. Available at: https://www.umftgm.ro/fileadmin/documente_oficiale/2013/UMFTGM-REG-74.pdf [Accessed July 9, 2015].

UNESCO, 2011.Casebook on Human Dignity and Human Rights. Social and Human Sciences Sector Ethics Education Programme, Paris: UNESCO.

Wassenaar, D.R. & Mamotte, N., 2012. Ethical Issues and Ethics Reviews in Social Science Research. In The Oxford Handbook of International Psychological Ethics. Oxford Handbooks Online.

Moore, N., 2012. The politics and ethics of naming: questioning anonymisation in (archival) research. International Journal of Social Research Methodology, 15(4), pp.331–340. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2012.688330.

Mijaljica, G., 2014. Medical Ethics, Bioethics and Research Ethics Education Perspectives in South East Europe in Graduate Medical Education. Science and Engineering Ethics, 20, pp.237–247.

 

Alte noutăți

Atelier de lectură, 12 iunie, ora 10

ATELIER DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

Susținere teză de abilitare – candidat Mălina Voicu

Susţinerea tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare Numele candidatului: Voicu Mălina Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Sociologie Instituţia unde candidatul este titular: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română...

Dezbatere Acces deschis la datele din cercetare, 12 martie 2019

Săptămâna Guvernării Deschise (Open Government Week) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Ca parte a acestui eveniment, Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu...

Atelierul de lectură (1) – 21 februarie 2019

ATELIERUL DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

Apariție editorială: Volumul „Istoria socială a României”

Volumul apărut la Editura Academiei, în seria Civilizația Românească, propune un alt fel de istorie a României, o istorie interpretată prin lentila socialului. Cartea spune povestea ultimei sute de ani din istoria țării, însă este o poveste despre cum au trăit oamenii...

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: iccv@iccv.ro / secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61